ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (CO-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (CO-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 มี.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 2,298 ครั้ง

ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server วงจรสื่อสารสัญญาณและเช่าพื้นที่การวางเครื่อง (CO-location) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)