กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนโครงการ ดืองัน อาตี พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ทำดีด้วยใจ)

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนโครงการ ดืองัน อาตี พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ทำดีด้วยใจ)
วันที่ 21 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 681 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศพส.บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนโครงการ "ดืองัน อาตี" พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ทำดีด้วยใจ)

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2564 นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ราย ภายใต้โครงการ “ดืองัน ฮาตี” พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ทำดีด้วยใจ) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศพส.บ้านทักษิณ จ.ยะลา : https://www.facebook.com/bantaksin.yala , http://bantaksin.dop.go.th

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ที่.. 

https://www.facebook.com/OlderDOP
http://www.dop.go.th/
https://www.facebook.com/dop.go.th
http://www.olderfund.dop.go.th/home
https://www.thaielderlycare.org

คลังภาพ