ติดต่อเรา

       ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

       เลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

       โทรศัพท์ : 0 7327 4298, โทรสาร : 0 7327 4298

       https://www.facebook.com/bantaksin.yala

       E-mail : [email protected]