ประชุม ชี้แจงโครงการฯ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแบบไม่ของบประมาณ

ประชุม        ชี้แจงโครงการฯ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแบบไม่ของบประมาณ
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 27 ครั้ง