กิจกรรม สวดมนต์

กิจกรรม สวดมนต์
วันที่ 10 มี.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 479 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันธรรมสวนะ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยยึดธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตใจ