ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์กร สู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 301 ครั้ง