การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลามาเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบนถนนภายในศูนย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลามาเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างบนถนนภายในศูนย์
วันที่ 12 ส.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 311 ครั้ง