ประชุมจัดทำแผนการใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองเพื่อภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชุมจัดทำแผนการใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองเพื่อภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 | ผู้เข้าชม 46 ครั้ง