Contact Us

       ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น

       เลขที่ 223 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

       โทรศัพท์ : 0-4339-3457 ถึง 9  FAX : 0-4339-3458